Light is everything - projekt logo

Projektowanie logo Light is everything

"Light is everything Ltd" to firma organizująca szkolenia dla fotografów. Szkolenia te obejmować będą zakres technicznej i merytorycznej wiedzy na temat fotografii reportażowej i ślubnej.

W wypełnionym briefie Klient wyraźnie nakreślił kierunek, w którym powinniśmy zmierzać projektując logo: "Coś mocno kojarzące się z dobrym światłem, czyli z tym co jest podstawą fotografii."

Ponadto wiedzieliśmy, jakie cechy charakteryzujące firmę ma przekazywać logo: skuteczny, solidny i konkretny. Wszystkie te określenia skłaniały do zaprojektowania prostego i czytelnego znaku. Rozpoczynając prace projektowe stanęliśmy przed wyzwaniem - w jaki sposób pokazać światło, oraz to, że to ono jest najważniejsze.

Pierwsze pomysły i szkice

Pierwsze pomysły i szkice

Projektowanie logotypów w toku

Pierwsze pomysły i szkice

Oczywiście pierwszymi skojarzeniami była migawka aparatu, ponieważ to dzięki niej do obiektywu aparatu dostaje się oczekiwana ilość światła. Motyw ten jednoznacznie kojarzy się  z fotografią, ale jest na tyle popularny, że przestał być oryginalny i charakterystyczny, a takie powinno być przecież dobre logo firmowe. Zamiast tego skupiliśmy się na samej właściwości światła. Zjawiskowi światła zawsze towarzyszy również cień. Te cechy wykorzystaliśmy w naszych propozycjach. Biel i towarzysząca jej czerń najlepiej według nas wyrażała założenie projektu. Wszystkie przedstawione Klientowi propozycje opierały się na tej samej zasadzie kontrastu światła i cienia. To biel światła tworzy logo, wydobywając je z ciemnego tła.

Propozycje logo przesłane do Klienta

Propozycje przesłane do Klienta

Z przedstawionych propozycji nasz Klient wybrał wersję, w której wykorzystaliśmy motyw oświetlającego logotyp snopu światła. Na zasadzie inwersji wkomponowaliśmy słowo "light" w punkt świetlny kierując tym samym na niego pierwszą uwagę oraz sugerując jego ważność. Na tym etapie pracy zgodnie z wszystkimi sugestiami Klienta wprowadziliśmy kilka poprawek, m.in. wyrównaliśmy wielkości liter oraz zmniejszyliśmy światła między literami.

Gotowe projektowanie logo dla Light is everything Ltd

Gotowe logo Light is everything Ltd
Poprzedni wpis
« Firma czy freelancing?
Następny wpis
Kilka słów o Żubrze »
CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?
https://vert.info.pl/blog/w/7/light-is-everything-projekt-logo

no spam Brak SPAMu