Logo a logotyp - różnice

Poniższa ilustracja prezentuje różnice pomiędzy pojęciami logo, logotypu, sygnetu:

Różnica pomiędzy logo, logotypem oraz sygnetem

Przedstawiamy również kilka  przykładów, które pokazują różnice w praktyce:

Przykłady logotypów

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?
https://vert.info.pl/blog/w/22/logo-a-logotyp-roznice

no spam Brak SPAMu