Projekt logo - Świętochłowice. Bliżej niż myślisz.

Największym atutem miasta Świętochłowice jest jego położenie. Dzięki usytuowaniu w centrum aglomeracji śląskiej, mieszkańcy Świętochłowic mają dogodny dojazd do najważniejszych punktów regionu: do pozostałych miast aglomeracji, do największego węzła drogowego w Polsce, łączącego autostrady A1 i A4 oraz drogę nr 44. Dużym atutem jest również bliskość 4 portów lotniczych.

Ponadto małe miasto jakim są Świętochłowice, z tak dogodnym usytuowaniem jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Ta bliskość jest korzystna zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla inwestorów, ponieważ dzięki takiemu położeniu miasta, rynek zbytu rozszerza się na cały subregion centralnego województwa śląskiego.

Szkice Świętochłowice

Pierwsze pomysy przelane na papier

Wybrana propozycja - nowe logo Świętochłowic.

Wybrana propozycja - nowe logo Świętochłowic

Znak graficzny zbudowany został z 4 strzałek. Symbolizują one drogę, odległość oraz ukierunkowane działanie. Prowadzą z wielu kierunków, ale skupiają się w jednym punkcie - w wyznaczonym celu. Cel ten - Świętochłowice, wskazany jest jedną ze strzałek. Symbol ma za zadanie pokazywać fakt o korzystnym położeniu miasta, a co za tym idzie o łatwym i szybkim dostępie do niego ze wszystkich kierunków.

Hasło: "Bliżej niż myślisz" kolorystycznie łączy się z jedną ze strzałek, która wskazuje na centrum, ma to zwrócić uwagę na tak bliskie położenie miasta. Znak symbolizuje także przepływ, łatwość dotarcia z innych miast, a także wiele możliwości wykorzystania takiego położenia dla mieszkańców Świętochłowic.

Wykorzystane w nowym logo kolory: czerwony, niebieski i żółty są barwami heraldycznymi miasta Świętochłowice.

Wizualizacja papeterii, gadżetów reklamowych

Wizualizacja papeterii, gadżetów reklamowych

Pozostałe zaprezentowane propozycje:

Logo Świętochłowic - jedna z odrzuconych propozycji

Logo Świętochłowic - jedna z odrzuconych propozycji

Pokazanie bliskości w dwóch aspektach:

1. Położenie:

Czerwony punkt wraz z podpisem- oznaczenie miasta, punktu na mapie, kolor czerwony sugeruje ważność, wyznaczony cel. Strzałki wskazują na miejsce- dodatkowo zaznaczając jego ważną rolę. Symbolizują drogę do celu- do miasta.

2. Człowiek - mieszkaniec:

Elementy graficzne składają się postać człowieka. Zwrócenie uwagi na aspekt ludzki. Miasto przyjazne ludziom: mieszkańcom i inwestorom. Symbolika bliskości międzyludzkiej, bezpiecznej atmosfery, przyjaznego otoczenia.

Pokazanie bliskości w dwóch aspektach

Pokazanie bliskości w dwóch aspektach

Przykładowa identyfikacja do przedstawionej propozycji

Przykładowa identyfikacja do przedstawionej propozycji

Kolejna, nie wybrana propozycja dla Świętochłowic

Kolejna, nie wybrana propozycja dla Świętochłowic

Ostatnia z zaprezentowanych propozycji również nawiązuje do położenia Świętochłowic. Okrąg symbolizuje tu miasta ościenne, które otaczają centrum. Użyty w logo okrąg dobrze wpasowywał się w główne założenie naszej pracy, ponieważ z definicji każdy punkt na okręgu położony jest w takiej samej odległości od środka.

Przykładowa wizualizacja identyfikacji wizualnej dla drugiej odrzuconej propozycji

Przykładowa wizualizacja identyfikacji wizualnej dla drugiej odrzuconej propozycji

Przedstawione propozycje identyfikacji wizualnej nie są finalnym, obowiązującym projektem. Zostały one przygotowane na potrzeby zaprezentowania przygotowanych propozycji. Aktualnie pracujemy nad wykonaniem pełnej identyfikacji wizualnej dla miasta Świętochłowice.

21 listopada 2011

 


  • VERT Mirosław Dróżdż
  • ul. Siemianowicka 31/1, 40-902 Bytom
  • NIP: 626-277-82-58
  • REGON: 241227731
  • mBank 97 1140 2004 0000 3902 6237 7744
do góry