Logo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Jedną z naszych ostatnich realizacji było stworzenie logo dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowego znaku, który miałby zastąpić dotychczas używany symbol:Naszym założeniem było zaprojektowanie znaku prostego, czytelnego i nowoczesnego - omijając szerokim łukiem wszechobecne węże Eskulapa i inne tego typu nawiązania do symboli zdrowia i leczenia.
Jako cel naszej pracy założyliśmy opracowanie znaku, który byłby nie tylko znakiem rozpoznawczym szpitala, ale który dawałby również szerokie możliwości budowania ciekawej i przejrzystej identyfikacji wizualnej placówki.
Nowy znak składa się z 4 geometrycznych figur, które układają się w jeden prosty, symetryczny kształt. Jedna z brył wyróżniona jest kolorem niebieskim, który powtórzony został w logotypie - nazwie placówki. Kolor ten jest kolorem podstawowym identyfikacji.

Proponując dalsze wykorzystywanie znaku w opracowaniu identyfikacji, wykorzystaliśmy pojedynczy element sygnetu. Stosowany systematycznie w oznakowaniu konkretnych oddziałów szpitala kształt, miał stać się podstawą w budowaniu spójnej i przejrzystej identyfikacji szpitala.  Dodatkowo dla poszczególnych oddziałów zaproponowaliśmy inną kolorystykę. Wykorzystanie kształtu wynikającego z logo, podkreślałoby przynależność oddziałów do konkretnej placówki, a jednocześnie każda z nich otrzymałaby „swoją” identyfikację pozwalającą na czytelne ich rozróżnienie. Aby podkreślić jeszcze bardziej sposób budowania identyfikacji, a jednocześnie usystematyzować podział na konkretne oddziały, wprowadziliśmy do przedstawionej wizualizacji system ikon - bazując na kształcie z sygnetu z wykorzystaniem charakterystycznych dla danej dziedziny kształtów zaproponowaliśmy system oznakowania konkretnych oddziałów szpitalnych. Dzięki zastosowaniu fragmentu logo, czytelna byłaby przynależność do danej placówki, a dzięki użyciu dla każdego oddziału osobnej kolorystyki wprowadzony byłby czytelny i prosty podział. Takie rozwiązanie daje również nieograniczone możliwości w tworzeniu ikon dla ewentualnych nowych oddziałów placówki.

W naszych wizualizacjach ikony te pełnią rolę poglądową, mającą ułatwić wyobrażenie założenia projektu  - nie są znakami finalnymi.
Naszym zamysłem było proste i czytelne rozróżnienie oddziałów – zaczynając od tablic informacyjnych czy tabliczek przy salach i pokojach lekarzy, a być może w przyszłości całych budynków szpitala. System taki miałby ułatwić poruszanie się i odnajdywanie konkretnych oddziałów.Dodatkowo powstały trzy znaki z nazwami poszczególnych placówek. Dzięki zastosowaniu stałych proporcji w ułożeniu elementów w znaku możliwe jest w przyszłości tworzenie spójnych znaków dla nowych placówek.Finalne logo prezentujące się na elewacji szpitala w Świętochłowicach, wykonane przez naszą firmę.Przykładowe wykorzystanie zaproponowanej identyfikacji.

28 marca 2014

 


  • VERT Mirosław Dróżdż
  • ul. Siemianowicka 31/1, 40-902 Bytom
  • NIP: 626-277-82-58
  • REGON: 241227731
  • mBank 97 1140 2004 0000 3902 6237 7744
do góry